packages

قارهاروپا، در نیم‌کره شمالی زمینقرار دارد و پس از قاره اقیانوسیه، دومین قاره کوچک جهان است. قاره اروپا با قاره آسیادر یک پهنه خشکی قرار گرفته‌اند و با یک‌دیگر خشکی بزرگ اوراسیارا تشکیل می‌دهند. مرز طبیعی میان اروپا و آسیا را کوه‌های اورالتشکیل می‌دهند.
مساحت
اروپا حدود ۱۰ میلیون کیلومتر مربعاست و بیش از ۷۳۰ میلیون نفر جمعیتدارد که یازده درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.[۱] با وجود مساحت نسبتاً کم خود، اروپا پس از آسیا دومین قاره جهان از نظر تراکم جمعیت است. اروپا در اصل شبه جزیره‌ایدر شمال غرباوراسیا و در شمالقاره آفریقااست. اروپا که به دلیل قرار گرفتن در منطقهٔ معتدل شمالیبه قاره سبز معروف است بین آب‌های دریای خزرو دریای سیاهدر جنوب شرقی، مدیترانهدر جنوب، اقیانوس اطلسدر غربو دریای آدریاتیکدر شمال قرار دارد. اروپا هم‌چنین جزایر بسیاری دارد که از جزایر بزرگ آن می‌توان به جزایر بریتانیاو ایسلنداشاره کرد. شماری از شهرهای مهم و تاریخی جهان ازجمله لندن، رم، مسکو، آتن، پاریس، و برلیندر اروپا قرار گرفته‌اند.

یک‌سوم از زمین‌های این قاره قابل کشاورزی است که این درصدی بسیار بالاتر از دیگر قاره‌های جهان است. آب‌وهوای آن نیز در کل معتدل است و انسان از ده‌ها هزار سال پیش از قاره اروپا سکونت یافته‌است. وجود جریان آب گرم موسوم به گلف استریمکه از اقیانوس به آب‌های غربی اروپا جریان دارد باعث معتدل شدن آب‌وهوای آن شده‌است. بیشتر مردم قاره اروپا سفیدپوستهستند و درصد بالای آن‌ها به زبان‌های هندواروپاییسخن می‌گویند.

پهنه اروپا به‌طور کل کم‌ارتفاع است اما کوهستان‌های آلپ، پیرنه، کارپاتو بالکاناز این قاعده مستثنا است. رودهای اصلی اروپا عبارتند از ولگا، دانوب، راین، رون، و البه. بزرگ‌ترین رود اروپا ولگا است. این رودها در جابه‌جایی مردم و کالا کمک زیادی به اهالی این قاره می‌کند.

از دیدگاه سیاسی قاره اروپا را به‌طور معمول به اروپای غربیو اروپای شرقیتقسیم می‌کنند. بیشتر کشورهای اروپای شرقی ازجمله روسیه، در دوره‌ای در زمره کشورهای بلوک شرقبه‌شمار می‌آمدند و بخشی از آن‌ها نیز در میان کشورهای اتحاد شورویبودند. خاک روسیه که بزرگ‌ترین کشور جهان است در هر دو قاره آسیا و اروپا گسترده شده‌است. با وجودی که بیشتر خاک روسیه در قسمت آسیایی آن قرار دارد، بیشتر جمعیت این کشور در بخش اروپایی که در غرب کوه‌های آرال است زندگی می‌کنند.

 

  • GTO-503
  • Cruise Ship Around Europe
  • تور کروز 5 ستاره دور مدیترانه و اروپا در 15 روز ویژه نوروز، فرصتی کم نظیر ...

Contact us

Address:

Isfahan, Iran

Mail: [email protected] Phone:

+98 913 315 6111

Address:

Birmingham, UK

Mail: [email protected] Phone:

+44 785 796 8873

© 2022 JTravel. All Rights Reserved